0
Máy giặt ghế Sofa Clepro C1/18F
Máy giặt ghế Sofa Clepro C1/18F

- Hãng sản xuất: Clepro

- Xuất xứ: Made in China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

18.382.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt ghế sofa Supper Clean SC730
Máy giặt ghế sofa Supper Clean SC730

- Hãng sản xuất: Supper Clean

- Xuất xứ: Chính hãng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

16.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm hơi nước nóng Clepro CT4A
Máy giặt thảm hơi nước nóng Clepro CT4A

- Hãng sản xuất: Clpero

- Xuất xứ: Made in China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

29.925.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm Karcher BRC 30/15 C (1.008-057.0)
Máy giặt thảm Karcher BRC 30/15 C (1.008-057.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tâ n Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

61.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm Karcher BRC 40/22 C (1.008-062.0)
Máy giặt thảm Karcher BRC 40/22 C (1.008-062.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: USA

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

139.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm Karcher BRC 45/45 C (1.008-056.0)
Máy giặt thảm Karcher BRC 45/45 C (1.008-056.0)

- Hãng xản suất: Karcher

- Xuất xứ: USA

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

129.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm Karcher BRS 43/500 C (1.006-671.0)
Máy giặt thảm Karcher BRS 43/500 C (1.006-671.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

65.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm liên hợp Clepro CT3A
Máy giặt thảm liên hợp Clepro CT3A

- Hãng sản xuất: Clepro

- Xuất xứ: Made in China

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

25.222.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm liên hợp Hiclean HC 3A
Máy giặt thảm liên hợp Hiclean HC 3A

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Thái Lan

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

27.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút Camry BF-401
Máy giặt thảm phun hút Camry BF-401

- Hãng sản xuất: Camry

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

6.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút Clepro C2/60
Máy giặt thảm phun hút Clepro C2/60

- Hãng sản xuất: Clepro

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

10.175.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút Clepro CS-C1/40
Máy giặt thảm phun hút Clepro CS-C1/40

- Hãng sản xuất: Clepro

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

6.711.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút HICLEAN HC 401
Máy giặt thảm phun hút HICLEAN HC 401

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

7.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút Hiclean HC 602
Máy giặt thảm phun hút Hiclean HC 602

- Hãng sản xuất: Hiclean

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

10.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hut Karcher Puzzi 10/2 Adv (1.193-120.0)
Máy giặt thảm phun hut Karcher Puzzi 10/2 Adv (1.193-120.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

29.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút Karcher Puzzi 30/4 (1.101-120.0)
Máy giặt thảm phun hút Karcher Puzzi 30/4 (1.101-120.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

53.600.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút LS602CS
Máy giặt thảm phun hút LS602CS

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

9.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút Numatic CT 470-2 (Kit A40A)
Máy giặt thảm phun hút Numatic CT 470-2 (Kit A40A)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 028.3813 2181 | 0967 060 609

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

12.690.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút Numatic CTD 900-2 (Kit A41A)
Máy giặt thảm phun hút Numatic CTD 900-2 (Kit A41A)

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

38.300.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy giặt thảm phun hút Numatic GVE 370-2
Máy giặt thảm phun hút Numatic GVE 370-2

- Hãng sản xuất: Numatic

- Xuất xứ: Anh Quốc

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 0909 737 983 - 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

11.850.000 VNĐ
Đặt hàng

Mỗi loại máy giặt thảm đều có các công dụng và tính năng khác nhau. Vì vậy khi lựa chọn sản phẩm máy giặt thảm, khách hàng cần phải quan tâm đến công suất sử dụng máy, chế độ bảo hành, đặc biệt là giá thành sản phẩm. Khi đã xác định các yếu tố đáp ứng điều kiện cần và đủ quý khách cần phải tìm hiểu thêm tính năng, so sánh để lựa chọn cho mình một sản phẩm máy hút bụi công nghiệp tốt nhất cho mình.

Lợi ích của việc sử dụng máy giặt thảm phun hút

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng máy giặt thảm chính là thiết bị phù hợp với mọi công việc vệ sinh trong gia đình. Máy có thể hút sạch mọi bụi bẩn, nước thải, tóc, lông vật nuôi,…ở thảm trải sàn một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, với hệ thống bánh xe mềm tiện lợi, thiết bị phù hợp với việc di chuyển trên nhiều loại mặt sàn như: sàn đá, sàn gạch, sàn gỗ mà không làm trầy xước, hư hỏng mặt thảm hoặc sàn nhà.

Máy giặt thảm phun hút chính là lựa chọn lý tưởng để bảo vệ sức khỏe các thành viên trong gia đình, cũng như không gian làm việc của bạn. Máy giúp làm sạch mọi loại nước bẩn, vụn thức ăn trên sàn nhà chỉ trong nháy mắt, mang lại một môi trường trong lành, sạch sẽ. Đặc biệt, máy còn có vai trò quan trọng đối với những người dễ bị dị ứng bởi các tác nhân như lông động vật, phấn hoa, vi khuẩn, nấm mốc,… bởi máy sẽ thu gom tất cả bụi bẩn, bọ ve, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng vào thùng máy và không cho phát tán ra bên ngoài, giúp bảo vệ cho sức khỏe của người sử dụng.

Bạn còn chần chừ gì nữa mà không sắm ngay cho mình một chiếc máy giặt thảm phun hút có kích thước vừa phải để có thể dọn dẹp sạch sẽ các loại thảm trong nhà thời gian ngắn nhất. Đặc biệt, với tiếng ồn thấp, chúng ta hoàn toàn có thể tranh thủ dọn nhà trong mọi thời điểm mà không làm ảnh hưởng tới việc nghỉ ngơi, học tập của các thành viên trong gia đình.

Với những thông tin trên đây, hy vọng quý khách đã hiểu hơn về những lợi ích của việc sử dụng máy giặt thảm phun hút cho các gia đình. Nếu có câu hỏi cần giải đáp về cách lựa chọn, cách sử dụng hay bảo quản thiết bị vệ sinh này cho hiệu quả thì vui lòng liên hệ theo hotline 0967 060 609 để được tư vấn và hỗ trợ chính xác nhất.

HOTLINE 0909 737 983