0
Máy chà đẩy tay Karcher BR 40/10 C Adv (1.783-311.0)
Máy chà đẩy tay Karcher BR 40/10 C Adv (1.783-311.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: LITHUANIA

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

56.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà hút làm sạch thang cuốn thang máy Karcher BR 30/4 C Adv (1.783-225.0)
Máy chà hút làm sạch thang cuốn thang máy Karcher BR 30/4 C Adv (1.783-225.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: LIECHTENSTEIN

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

46.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn đẩy tay Karcher B 60 W Bp Classic D 65 S (1.384-020.2)
Máy chà sàn đẩy tay Karcher B 60 W Bp Classic D 65 S (1.384-020.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 028.3813 2181 | 0967 060 609

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

197.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn đẩy tay Karcher B 60 W Bp Classic R 65 S (1.384-020.2)
Máy chà sàn đẩy tay Karcher B 60 W Bp Classic R 65 S (1.384-020.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

197.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 40 C Ep Classic R 55 (1.533-210.2)
Máy chà sàn Karcher B 40 C Ep Classic R 55 (1.533-210.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

81.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 40 C Ep D 51 Classic (1.533-210.2)
Máy chà sàn Karcher B 40 C Ep D 51 Classic (1.533-210.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

81.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 40 W Bp Classic D 51 (2.533-204.0)
Máy chà sàn Karcher B 40 W Bp Classic D 51 (2.533-204.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

133.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 80 W Bp Dose with D 75 S (2.259-002.0)
Máy chà sàn Karcher B 80 W Bp Dose with D 75 S (2.259-002.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

275.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher B 80 W Bp Dose with R 75 S (2.259-002.0)
Máy chà sàn Karcher B 80 W Bp Dose with R 75 S (2.259-002.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

275.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher BD 17/5 C (1.737-105.0)
Máy chà sàn Karcher BD 17/5 C (1.737-105.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Italy

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

26.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher BD 38/12 C Bp Pack (1.783-430.0)
Máy chà sàn Karcher BD 38/12 C Bp Pack (1.783-430.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: LITHUANIA

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

72.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher BD 50/50 C Bp Classic (1.127-007.0)
Máy chà sàn Karcher BD 50/50 C Bp Classic (1.127-007.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

66.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher BDP 50/1500 C (1.291-141.0)
Máy chà sàn Karcher BDP 50/1500 C (1.291-141.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: GB

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

60.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher BDS 43/150 C (1.291-244.0)
Máy chà sàn Karcher BDS 43/150 C (1.291-244.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

27.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher BDS 43/180 C (1.291-228.0)
Máy chà sàn Karcher BDS 43/180 C (1.291-228.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: China

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

23.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn Karcher BDS 43/180 C Adv (1.291-226.0)
Máy chà sàn Karcher BDS 43/180 C Adv (1.291-226.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

30.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp dùng Pin Karcher BD 43/25 C Bp (1.515-400.0)
Máy chà sàn liên hợp dùng Pin Karcher BD 43/25 C Bp (1.515-400.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

71.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Karchcer B 40 C Bp Classic R 55 (1.533-210.2)
Máy chà sàn liên hợp Karchcer B 40 C Bp Classic R 55 (1.533-210.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

94.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Karcher B 40 C Bp Classic D 51 (0.300-139.0)
Máy chà sàn liên hợp Karcher B 40 C Bp Classic D 51 (0.300-139.0)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

94.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Karcher B 95 RS Bp R 75 (1.006-200.2)
Máy chà sàn liên hợp Karcher B 95 RS Bp R 75 (1.006-200.2)

- Hãng sản xuất: Karcher

- Xuất xứ: Germany

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Đã bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

299.000.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983