0
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 850BT
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 850BT

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

170.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid 740SS
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid 740SS

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

109.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 510E
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 510E

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

36.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 510B
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 510B

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

55.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 510B
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 510B

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

55.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT-MINI
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT-MINI

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

144.400.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT-AC
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT-AC

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

118.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 70BT
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 70BT

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

106.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 50E
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 50E

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 18 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

36.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 50B
Máy chà sàn liên hợp Clean Maid TT 50B

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ: Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- VAT: Chưa bao gồm VAT

------------------------------------------------------------------------------------------------

TP.HCM: 248 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, TP.HCM

Hotline: 037 672 9999 | 028.3813 2181

Thời gian: 8h - 20h thứ 2 đến thứ 6. Thứ 7 từ 8h - 16h30. CN nghỉ

62.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 740 MINI
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 740 MINI

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ : Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

148.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 60B
Máy chà sàn liên hợp chạy ắc quy Clean Maid TT 60B

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ : Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

50.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 110BT
Máy chà sàn liên hợp ngồi lái Clean Maid TT 110BT

- Hãng sản xuất: Clean Maid

- Xuất xứ : Chính hãng

- Bảo hành: 12 tháng

- Trạng thái: còn hàng

- Chưa bao gồm VAT

148.000.000 VNĐ
Đặt hàng
HOTLINE 0909 737 983