0
Máy hút bụi Numatic NVDQ 900-2(KIT BA2)
Máy hút bụi Numatic NVDQ 900-2(KIT BA2)

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

20.489.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô Numatic PPR 200-12 (kit AS1)
Máy hút bụi khô Numatic PPR 200-12 (kit AS1)

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

7.018.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô Numatic PPR 370-12 KIT AS1
Máy hút bụi khô Numatic PPR 370-12 KIT AS1

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

7.404.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô Numatic NVQ 470-22 (kit A1)
Máy hút bụi khô Numatic NVQ 470-22 (kit A1)

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

11.733.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô Numatic NVQ 900-22(KIT BA2)
Máy hút bụi khô Numatic NVQ 900-22(KIT BA2)

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

17.885.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi khô Numatic PSP 180-11 KIT AH1
Máy hút bụi khô Numatic PSP 180-11 KIT AH1

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

5.480.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 903
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 903

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

7.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp HICLEAN HC 301
Máy hút bụi công nghiệp HICLEAN HC 301

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng
Bảo hành: 12 tháng

3.100.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 15
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 15

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng
Bảo hành: 18 tháng

2.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 30
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 30

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng
Bảo hành: 18 tháng

2.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 70W
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 70W

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng
Bảo hành: 18 tháng

4.800.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp HiClean HC 70
Máy hút bụi nước công nghiệp HiClean HC 70

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng
Bảo hành: 18 tháng

4.900.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi nước công nghiệp HiClean HC 70A
Máy hút bụi nước công nghiệp HiClean HC 70A

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng
Bảo hành: 18 tháng

5.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi - nước công nghiệp HiClean HC 80
Máy hút bụi - nước công nghiệp HiClean HC 80

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 18 tháng

6.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 90
Máy hút bụi – nước Công Nghiệp HICLEAN HC 90

Hãng sản xuất: Hiclean
Xuất xứ: chính hãng

Bảo hành: 18 tháng

6.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp HICLEAN HC 902
Máy hút bụi công nghiệp HICLEAN HC 902

Hãng sản xuất: HiClean

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 18 tháng

7.200.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 40CE
Máy hút bụi công nghiệp HiClean HC 40CE

Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 18 tháng

3.800.000 VNĐ
Đặt hàng