0
Máy hút bụi Hitachi CV- BA22V
Máy hút bụi Hitachi CV- BA22V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

3.740.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi HITACHI CV-SH18
Máy hút bụi HITACHI CV-SH18

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

2.150.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

2.650.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi Hitachi SY21V
Máy Hút Bụi Hitachi SY21V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

3.070.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V
Máy hút bụi Hitachi CV-SU20V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

2.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V
Máy hút bụi Hitachi CV-SU21V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

4.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V
Máy hút bụi Hitachi CV-SU22V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

4.620.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V
Máy hút bụi Hitachi CV-SU23V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

5.770.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16
Máy hút bụi Hitachi CV-BM16

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

1.570.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-W1600
Máy hút bụi Hitachi CV-W1600

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

1.740.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-W1800
Máy hút bụi Hitachi CV-W1800

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

1.850.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-W2000
Máy hút bụi Hitachi CV-W2000

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

2.480.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V
Máy hút bụi Hitachi CV-SH20V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

2.650.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vệ sinh Numatic TM 2815N + Kit DTK-1
Xe đẩy vệ sinh Numatic TM 2815N + Kit DTK-1

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng
 

6.256.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vệ sinh 2 xô Numatic MMT 16 +Kit DTK 1
Xe đẩy vệ sinh 2 xô Numatic MMT 16 +Kit DTK 1

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng
 

4.770.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy vệ sinh 2 xô Numatic NPT 1405
Xe đẩy vệ sinh 2 xô Numatic NPT 1405

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng
 

7.848.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm phòng NUMATIC NX 1501
Xe đẩy làm phòng NUMATIC NX 1501

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng
 

5.696.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm phòng Numatic NKS 12/FF
Xe đẩy làm phòng Numatic NKS 12/FF

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng
 

22.510.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm phòng Numatic NKL 17/ FF
Xe đẩy làm phòng Numatic NKL 17/ FF

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 12 tháng
 

22.510.000 VNĐ
Đặt hàng
Xe đẩy làm vệ sinh Numatic HB 1812
Xe đẩy làm vệ sinh Numatic HB 1812

Hãng sản xuất: Numatic
Xuất xứ: Chính hãng

3.855.000 VNĐ
Đặt hàng