0
Máy hút bụi Chaobao 75 - 2700 (3 Pha)
Máy hút bụi Chaobao 75 - 2700 (3 Pha)

Xuất xứ: Chính hãng

Bảo hành: 12 tháng

36.000.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp Camry BF-570
Máy hút bụi công nghiệp Camry BF-570

Hãng sản xuất: Camry

Bảo hành: 12 tháng

1.990.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp Camry BF-580
Máy hút bụi công nghiệp Camry BF-580

Hãng sản xuất: Camry

Bảo hành: 12 tháng

3.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF-585-3
Máy hút bụi công nghiệp CAMRY BF-585-3

Hãng sản xuất: Camry

Bảo hành: 12 tháng

4.550.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Bosch BGL2B1328
Máy hút bụi Bosch BGL2B1328

Hãng sản xuất: Bosch
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

5.700.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi Bosch BGS2230
Máy Hút Bụi Bosch BGS2230

Hãng sản xuất: Bosch
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

6.830.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi BOSCH BGS4HYGGB
Máy hút bụi BOSCH BGS4HYGGB

Hãng sản xuất: Bosch
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

8.575.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi cầm tay Bosch BKS 4033
Máy hút bụi cầm tay Bosch BKS 4033

Hãng sản xuất: Bosch
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

1.635.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi cầm tay Bosch BKS4043
Máy hút bụi cầm tay Bosch BKS4043

Hãng sản xuất: Bosch
Xuất xứ: Chính hãng
Bảo hành: 24 tháng

1.815.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-950Y
Máy Hút Bụi HITACHI CV-950Y

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

3.050.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y
Máy hút bụi Hitachi CV-960Y

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

3.520.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-970Y
Máy Hút Bụi HITACHI CV-970Y

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

4.450.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-975YR
Máy Hút Bụi HITACHI CV-975YR

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

5.220.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-940Y
Máy Hút Bụi HITACHI CV-940Y

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

2.590.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy Hút Bụi HITACHI CV-945Y
Máy Hút Bụi HITACHI CV-945Y

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

2.750.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18
Máy hút bụi Hitachi CV-BH18

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 6 tháng

1.940.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi Hitachi CV-BA18V
Máy hút bụi Hitachi CV-BA18V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

2.500.000 VNĐ
Đặt hàng
Máy hút bụi HITACHI CV-BA20V
Máy hút bụi HITACHI CV-BA20V

Hãng sản xuất: Hitachi
Xuất xứ: Thái Lan
Bảo hành: 12 tháng

3.250.000 VNĐ
Đặt hàng